För hyresgäster.

Som vår hyresgäst ska du kunna trivas och känna dig trygg i ditt hem. Du ska också kunna vara säker på att vi alltid är engagerade i ditt boende. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och smartare, och genom att ha en aktiv dialog med dig kan vi tillsammans skapa ett ännu bättre boende.
Informationen nedan är till för dig som redan är hyresgäst hos oss. Här ska du kunna få svar på det mesta som rör ditt boende.

Felanmälan.

Om det uppstår fel i lägenheten, tvättstugan eller i fastigheten där du bor ska du göra en felanmälan. Det kan du göra på hemsidan eller via telefon. Det anmälda felet åtgärdas av våra fastighetsvärdar alternativt en av våra kontrakterade entreprenörer. Du informeras när felet är åtgärdat. 

Felanmälan via telefon.

Vi tar emot din felanmälan vardagar 9-16 på tfn 0620-77 37 77.  OBS! Meddela även om hantverkare får gå in med huvudnyckel. 

Felanmälan via formulär.

Skicka in namn, adress, LGH-nummer samt felbeskrivning.


Vid brott och brand ring 112.

Namn Telefonnummer E-post Felbeskrivning
Får hantverkare gå in med huvudnyckel?
Ja
Nej
Adress Lägenhet Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Flytta in/ut.


Här har vi samlat information, råd och tips Inför in- eller utflytt.

När du flyttar in.

Nycklar

Du är välkommen att hämta dina nycklar hos hyresvärden den dag då ditt hyresavtal börjar gälla. För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald.

Besikta lägenheten

Innan du flyttar in har fastighetsvärden gjort en förbesiktning av din lägenhet och skrivit ned eventuella fel som finns i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Vi besiktar inte städningen av lägenheten i samband med utflyttning. Kontakta hyresvärden om du är missnöjd med den flyttstädning som utflyttande hyresgäst har gjort eller om du upptäcker några fel i din lägenhet som inte finns upptaget i besiktningsprotokollet.

Teckna en hemförsäkring

En hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, oavsett om du är drabbad eller vållande av skada. Om du redan har en hemförsäkring måste du komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du ska flytta.

Välj leverantör av hushållsel

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. Leverantör av elnätet är bundet till fastigheten men du kan själv välja vilken leverantör av hushållsel du vill ha.

Parkera bilen

Parkera endast på aviserade parkeringsplatser.

Ändra adress

För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.se. Vid adressändring behöver du uppge ditt lägenhetsnummer. Det fyrsiffriga numret hittar du på ditt hyresavtal. 


När du flyttar ut.

Uppsägning

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning till hyresvärden. Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

Besiktning

Efter uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning samt en avflyttningsbesiktning av din lägenhet. Förbesiktningen sker kort efter att du sagt upp lägenheten och avflyttningsbesiktningen i slutet av din uppsägningstid. Vi återkommer till dig för tidsbokning av besiktning. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.

Flyttstädning

När du flyttstädar ska du städa extra noga så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör bostaden till ska städas, gäller även balkong/uteplats, förråd och garage. Om lägenheten inte är städad, kommer vi att debitera dig för städkostnaden.

Följ gärna vår checklista för avflyttningsstädning.
Utflyttningsdagen

Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttning ska vara klar klockan 10.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnar du till hyresvärd senast kl. 10.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås.

Ändra adressuppgifter

För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring. Det gör du enklast på www.adressandring.se eller genom att ringa 020-97 98 99. Det är också viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag och byter adress för din hemförsäkring. Kontakta även din el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. Observera att du är skyldig att inneha ett elabonnemang under hela uppsägningstiden. 

Hyra och betalning.

Här har vi samlat information, råd och tips som rör din hyra & betalning.

Du ska alltid betala hyran i förskott. Det betyder att du t.ex. betalar hyran för februari senast den sista vardagen i januari. Om du betalar in hyran för sent kommer ett inkassokrav, vilket innebär extra kostnader för dig. Kontrollera att din referens stämmer vid betalning.

Du kan välja om du vill få hyresavin via post eller digitalt på e-post.

I din bostad.

Här har vi samlat information, råd och tips som rör din bostad.

Rökning.

Rökning är totalförbjudet på och i fastigheterna. Vill någon röka hänvisas man till tomtgränsen.

Brandsäkerhet.

Vi har utrustat alla våra lägenheter med brandvarnare och brandfilt. Ta för vana att kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum. Har du använt din brandfilt ska du kontakta oss så får du en ny brandfilt helt utan kostnad.

Kontrollera din brandvarnare

Tryck in brandvarnarens testknapp. Brandvarnaren kommer då börja alarmera med full signal. Om den inte fungerar, eller om batteriet har tagit slut, ska du göra en felanmälan. Då kommer vi och byter ut den.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder på plana ytor. Brandfilten kväver elden, kasta därför inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten.

Förebygg brand

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Tänk på att inte placera ljus och ljusstakar i närheten av något brännbart som till exempel en gardin.

Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.

Använd ljusstakar av keramik eller metall. Träljusstakar eller ljusstakar med mossa, bomull eller annan dekoration är mycket brandfarliga.

Kontrollera att plattor inte glöms bort påslagna och att barn eller husdjur inte kommer åt reglagen. Innan du går hemifrån kontroller en gång extra att alla plattor är avslagna.

Rök aldrig i sängen. Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder.

När hårtorkar, mobilladdare, datorer inte används - dra ur kontakten.


Inomhustemperatur.

Våra lägenheter ska hålla en temperatur på cirka 21 grader mitt i rummet dag som natt. Ibland kan temperaturen tillfälligt variera beroende på vilken temperatur det är utomhus. Vid hög luftfuktighet, när det blåser mycket och vid hastiga väderomslag kan temperaturen i lägenheten tillfälligt variera. Detta gäller även när utomhustemperaturen är ovanligt hög eller låg, vid t.ex. ovanligt varmt väder eller när det är mycket kallt en längre tid.

För kallt i din lägenhet

Om du upplever att det är kallt i din lägenhet under en längre period är det bra om du mäter temperaturen innan du gör en felanmälan.

Så här mäter du inomhustemperaturen

För att mäta om din lägenhet håller rätt temperatur ska du mäta temperaturen i mitten av rummet, cirka 1,5 meter upp från golvet. Är det 21 grader har du en normal inomhustemperatur. Under kortare stunder kan temperaturen sjunka eller stiga 0,5–1 grad utan att det är något fel. Om din lägenhet är kallare är det viktigt att du felanmäler det till oss.

Kallt element? Kom ihåg att ett kallt element inte behöver betyda att det är något fel. Det är inte säkert att alla radiatorer i ett rum alltid är varma. Det är temperaturen som är viktig. Elementet är ofta varmt upptill och kallare nedtill. 
Så får du varmare i lägenheten:
 • Kontrollera att termostaten på elementet är påslagen.

 • Se till att tunga gardiner inte täcker elementet och att du inte har stora möbler framför elementet, då känner termostaten inte av vilken temperatur rummet har. Om du låter utrymmet framför elementet vara fritt sprider sig värmen i rummet mycket bättre.

 • Dra för rullgardiner och persienner på natten, det hjälper till att hålla kylan ute och behålla värmen i rummet. 

 • Om du vill vädra, vädra snabbt med tvärdrag några minuter istället för att låta fönstren stå på glänt hela dagen. 

För varmt i din lägenhet

Om du vill ha svalare i ett rum t.ex. i sovrummet kan du sänka elementet där och hålla dörren stängd. Om du har dörren öppen kommer hela lägenheten att få en lägre temperatur.

När det är ovanligt varmt utomhus kan det vara svårt att få ner temperaturen i fastigheten. Här får du några tips på vad du kan göra för att sänka inomhustemperaturen i din lägenhet.

Så får du svalare i lägenheten:
 • Dra för gardiner, rullgardiner eller dra ner persienner – det gör att solen och värmen stängs ute.

 • Öppna inga fönster när utomhustemperaturen är högre än temperaturen inomhus eller när solen ligger på.

 • Öppna och vädra när det blivit svalare ute på kvällen eller natten. Om möjligt kan du försöka skapa ett korsdrag genom lägenheten.

 • Vanliga fläktar fungerar bra för att sänka temperaturen tillfälligt. Ställ gärna en skål med is framför för att skapa ytterligare svalka.

Fastighet och tomt.

Här har vi samlat information som rör funktioner i eller utanför fastigheten, yttre skötsel och parkeringar.

Rökning.

Rökning är totalförbjudet på och i fastigheterna. Vill någon röka hänvisas man till tomtgränsen.

Parkering och motorvärmare.

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att fordon parkeras på rätt plats, det vill säga på de speciellt markerade och skyltade fordonsplatserna.

Detta gäller både för dig som är vår hyresgäst och för dina eventuella besökare. Undvik att köra bil eller annat fordon inne i området. Om du måste köra in för att lasta i eller ur, kör sakta och försiktigt.

Tänk på att du som hyresgäst själv ansvarar för att snöröja och sanda den egna fordonsplatsen. 

Det ur säkerhetssynpunkt inte är tillåtet att lämna kvar motorvärmarkabel när du lämnar fordonsplatsen. Den strömförande motorvärmarkabeln är inte petskyddad och hänger ofta i "barnhöjd".

 

Snöröjning och sandning.

Snöröjning

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Vår ambition är att snöröja så snabbt som möjligt så att framkomligheten på våra bostadsområden blir så bra som möjligt. Vid stora snömängder kan det dock ta lite längre tid innan hela alla områden är snöröjd.

Snöröjning utförs normalt mellan kl. 06.00 och 21.00. Vid extrema förhållanden kan vi behöva arbeta under andra tider på dygnet för att röja bort snön.

Sandning

Vi sandar gångvägar och trappor samt infarter fram mot entréer och parkeringar vid behov. Hör gärna av dig till oss om du upplever att det behövs sandas mer på särskilda platser.

Det finns även sandlådor utplacerade runtom i våra bostadsområden som du själv kan ta sand ifrån om du vill sanda lite extra på något ställe.

Ansvar som hyresgäst

Vi har gett alla hyresgäster ett ansvar att halkbekämpa och snöröja vid behov för andras och sin egna säkerhet. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport. När vi har snöröjt kan det bli en kant med snö vid din parkering eller carport som du själv behöver ta bort. Det blir enklare om du tar bort den så snart som möjligt så att den inte fryser.


Sopor och källsortering. 

Det finns särskilda kärl för hushållssopor och på vissa områden även kompost.
Källsortering

Om du sorterar och återvinner dina hushållssopor minskar avfallet och du bidrar till en bättre miljö. Att källsortera är alltså att värna vår miljö eftersom det sparar energi. Källsortera därför papper, kartong, färgat och ofärgat glas, plåt- och plastförpackningar och lämna till närmaste återvinningsstation.

Grovsopor

Grovsopor är stora saker som inte går ner i din soppåse, till exempel möbler, cyklar, stora leksaker och barnvagnar. Vi har ingen möjlighet att ta hand om dina grovsopor; dem tar du själv till närmaste återvinningscentral i kommunen. Du kan kostadsfritt lämna dina grovsopor på återvinningsstationen.


Tvättstugan. 

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som du delar med dina grannar. För att alla ska trivas är det viktigt att alla följer reglerna för hur man bokar och använder den. Tvättstugeregler finner du upphängd i tvättstugan.

Tänk på att:

 • Respektera bokade tvättider och lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan börja tvätta i tid.

 • Städa efter dig. När din tvättid är slut ska även städningen av tvättstugan vara klar, så att det är rent och snyggt när din granne kommer.

 • Sopborste och hjälpmedel tillhör tvättstugan och får inte tas med till lägenheten.

 • Det inte är tillåtet att ta med djur in i tvättstugan. Det är även förbjudet att röka i tvättstugan.

 • Skräp från städning av tvättstuga slänger du i den soppåse som finns i tvättstugan. Annat avfall så som tomma tvättmedelsförpackningar källsorteras.  

Boka tvättstugan

I våra fastigheter finns olika system för att boka tvättstugan. För att göra det enklare för dig som hyresgäst kommer vi successivt byta ut de manuella bokningstavlorna mot ett elektroniskt bokningssystem.

Felanmälan

Om tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp inte fungerar som de ska eller om det är dåligt städat efter den som tvättat innan dig ska du göra en felanmälan. Det gör du enklast via felanmälan eller genom att kontakta via telefon.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd. Hyreskontraktet är en viktig handling som bland annat beskriver vad som ingår i hyran men även dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Vårt mål för dig som hyresgäst är att du ska få:

Vi vill att du som hyresgäst hos oss ska trivas och vara hörd.

 • Snabb och professionell service.

 • Trygghet och kvalitet i boendet.

 • God miljö inomhus och utomhus.

 • Fel som uppstår i boendet åtgärdade inom rimlig tid.

Dina skyldigheter:

Som hyresgäst har du vissa skyldigheter gentemot oss som hyresvärd, för att du ska få hyra och använda lägenheten.

 • Betala hyran i tid.

 • Vårda och sköt om din lägenhet.

 • Stör inte dina grannar.

 • Följ de regler och föreskrifter vi har.

 • Anmäl fel och ohyra till oss så snart som möjligt.

Detta ansvarar du själv för:

 • Att ha en hemförsäkring.

 • Byta glödlampor, lysrör och säkringar.

 • Byta ugns- och kylskåpslampor.

 • Göra rent golvbrunn i badrummet.

 • Felanmäla vattenkranar som droppar eller toaletter som rinner.

 • Rensa vattenlås i badrum och kök, fungerar inte det ska du göra en felanmälan.

 • Rensa golvbrunn vid stopp, fungerar inte det ska du göra en felanmälan.

 • Städa tvättstugan efter att du har använt den.

 • Vårda och skotta balkong/uteplats, egen entré och fordonsplats.

 • Småreparationer som att skruva fast en lös skruv eller liknande utför du själv.

 • Eller liknande saker/uppgifter.

Kom ihåg att:

 • Du får inte själv utföra el- eller vatteninstallationer i lägenheten. Kontakta alltid oss för råd om hur du ska gå tillväga för att få till exempel diskmaskin, tvättmaskin eller köksfläkt inkopplad. 

 • Parabolantenner eller liknande inte får sättas upp på våra fastigheter.

 • Om fel orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du få betala för reparationskostnaden